Premium pilsener
met Hollandse nuchterheid
gebrouwen sinds 2013

In één van de grootste brouwerijen van ons land, met 19 brouwketels en een totale capaciteit van 25.000 hectoliter, brouwen we met ambachtelijke passie 2,5 miljoen liter per jaar, een premium goudgele pilsener voor een goudeerlijke prijs.